อาชีพ

กระทรวงแรงงาน ชวนฝึกอาชีพและพัฒนาทักษะออนไลน์ฟรีกว่า 20 หลักสูตร

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ในประเทศไทยยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดแรงงานของประเทศไทย

กระทรวงแรงงาน โดย กรมพัฒนาฝึมือแรงงาน (กพร.) จึงออกหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะให้กับประชาชนได้เรียนฟรี ผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่า 20 หลักสูตร เพื่อสร้างอาชีพและพัฒนาทักษะให้กับประชาชนทั่วไป ให้เข้ากับสถานการณ์ ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้และยังจะสามารถช่วยลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าได้อีกด้วย

โดยหลักสูตรที่เปิดฝึกอบรมฟรีมีดังนี้

1. การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัลด้วย Adobe Photoshop
2. การออกแบบและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop และ ILLustrator
3. การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010
4. การใช้งานโปรแกรม MSEXCELในการบริหารสินค้าคงคลัง
5. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
6. การใช้ Google Application เพื่อธุรกิจ
7. การสร้างแอพพลิเคชั่นโมบายระบบแอนดรอยด์
8. การขายสินค้าออนไลน์
9. การขายสินค้าออนไลน์
10. การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
11. การเขียนแบบก่อสร้าง3มิติด้วยโปรแกรม SketchUp
12. เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์
13. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
14. เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์
15. เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์
16. การบริหารจัดการตลาดออนไลน์ (E-commerce)
17. เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์
18. การใช้โปรแกรมMicrosoft ExcellAdvanced
19. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
20. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
21. การออกแบบและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop และ ILLustrator
22. การใช้โปรแกรม MicrosoftExcell Advanced
23. การใช้ GoogleApplication เพื่อธุรกิจ
24. การใช้โปรแกรม Microsoft Excell Advanced

สามารถดูหลักสูตรที่เปิดฝึกอบรมทั้งหมดได้ ที่นี่

โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ของ กรมพัฒนาฝึมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และสมัครสมาชิกได้ ที่นี่

ที่มา กรมพัฒนาฝึมือแรงงาน

SLOWRICH

Slowrich ทุกเรื่องธุรกิจ สร้างอาชีพ การลงทุน

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker