candlestick chart

  • การลงทุนCandle Stick

    การอ่านกราฟแท่งเทียน เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มราคาหุ้นและสินทรัพย์

    กราฟแท่งเทียนถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) ซึ่งใช้สำหรับวิเคราะห์แนวโน้มของราคาสินทรัพย์ที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยผู้วิเคราะห์จะทำการสังเกตรูปแบบการเรียงตัวกันของแท่งเทียนแต่ละแท่งในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เราสามาถใช้กราฟแท่งเทียนกับการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาหุ้น ค่าเงิน ทองคำ หรือแม้แต่คริปโตเคอเรนซี่ และสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆก็ได้เช่นกัน กราฟแท่งเทียนถูกคิดค้นโดยชาวญี่ปุ่นชื่อ Munehisa Homma ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 18 โดยแรกเริ่มนั้นเขาได้ใช้กราฟแท่งเทียนในการวิเคราะห์ราคาข้าว ต่อมาได้มีผู้ประยุกต์นำกราฟแท่งเทียนไปใช้วิเคราะห์ค่าดัชนีหรือราคาสินทรัพย์อื่นๆ เช่น หุ้น ทองคำ ค่าเงิน…

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker