EPS

  • การลงทุน

    EPS หรือ “กำไรต่อหุ้น” สำคัญอย่างไร

    มีคนเคยบอกว่า “เจ้ามือที่แท้จริงของหุ้นแต่ละตัวก็คือผลประกอบการของบริษัท” ซึ่งทางเราค่อนข้างเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้ หุ้นของบริษัทที่มีผลประกอบการดีมีกำไรต่อหุ้นสูงขึ้นทุกๆปี ราคาของหุ้นก็มักจะขึ้นไปได้เรื่อยๆ ฉะนั้นก่อนซื้อหุ้นเราควรจะตรวจสอบ EPS หรือกำไรต่อหุ้นก่อนเสมอ EPS คืออะไร? EPS ย่อมาจาก Earning per Share คือ “กำไรต่อหุ้น” โดยมีวิธีการคำนวณคือนำ “กำไรสุทธิ” (Net…

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker