P/E Ratio

  • การลงทุนP/E Ratio

    P/E Ratio คืออะไร สำคัญต่อการเลือกหุ้นเพื่อลงทุนอย่างไร

    หุ้นถูกหรือแพง เราจะรู้ได้อย่างไร? หุ้นของบริษัทที่ขายราคาหุ้นละ 100 บาท แพงกว่าหุ้นของบริษัทที่ขายราคาหุ้นละ 1 บาทจริงหรือ? P/E Ratio เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่บอกเราได้ว่าหุ้นที่ซื้อมานั้นมีราคาถูกหรือแพงเมื่อเทียบกับความสามารถในการทำกำไรของบริษัท มือใหม่บางคนนิยมซื้อหุ้นของบริษัทที่มีราคาหุ้นละไม่กี่บาทเพราะคิดว่าเป็นหุ้นที่ราคาถูก เช่น สมมติว่าเรามีเงินทุน 100,000 บาท  หุ้นบริษัท A มีราคาหุ้นละ 1…

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker